Preus a Mercolleida del sector porcí

Llotja de Mercolleida: Dijous, 22 d'abril de 2021.

Consulta els preus del sector porcí clicant aquí


Bona Diada de Sant Jordi 21'

Les espigues són fruit del treball al camp dels nostres socis i agricultors i també de la cura dels nostres tècnics. Les espigues són cereal, un dels productes essencials de casa nostra. Les espigues simbolitzen el passat, el present i el futur. Enllacen tradició i innovació. Són coneixement. Necessiten d'esforç i dedicació.

En un dia com avui, posem en valor el treball col.lectiu que dóna sentit a la nostra Cooperativa. BONA DIADA DE SANT JORDI! 


Article: La importància cabdal de l'aigua en les explotacions ramaderes

La Qualitat de l’aigua és un dels factors més importants de les granges juntament amb el pinso i la temperatura. Malgrat això, molts cops ha estat la gran oblidada. Sense anar més lluny, per exemple, hem de tenir en compte que un porc beu entre 3 i 5 litres per cada kg de pinso que consumeix, cosa que representa un 8% del seu pes viu depenent de l’època de l’any. D’altra banda, la carn magra d’un porc conté un 75% aigua i la llet de la truja el 80%.

Si parlem de qualitat d’aigua, podem definir quatre paràmetres:

1-Qualitat organolèptica: posa el focus en els problemes d’aigües estanques, algues, etc. Aquí és molt important la regeneració de l’aigua, els tancaments dels dipòsits d’aigua, etc.

2-Qualitat Físico-química: es fixa en problemes que són constants al llarg del temps, depenen de la zona i ve determinada per aspectes com la duresa (que depèn del calci i el magnesi), sulfats, pH, nitrats, nitrits, sòlids dissolts totals o salinitat, ferro, clors, etc. No sempre podem actuar contra aquests elements, ja que els tractaments poden ser cars o que no funcionin bé.

Entre altres procediments, per millorar la duresa podem posar descalcificadors i per baixar el pH podem acidificar. També cal tenir present la importància d’utilitzar filtres.  Una mala qualitat físico-química ens influeix de forma negativa en els resultats productius dels animals (podem tenir més diarrees, pitjor digestibilitat dels aliments, etc) i, per tant, obtenir un pitjor índex de conversió.

3-Qualitat Microbiològica: determinada per contaminacions fecals, deficiències en la desinfecció, aigües estancades, etc. És l’aspecte amb el que podem actuar més ja que tenim sistemes de tractament molt eficaços, que poden variar en funció de  l’origen de l’aigua, emmagatzematge i distribució.

4-Qualitat Sanitària-Toxicològica: determinada per la contaminació de microminerals, insecticides, plaguicides, etc.

 

TRACTAMENTS MÉS UTILITZATS

Els principals tractaments a nivell de granja són la Filtració, la Cloració, els Acidificants, els Peròxids d’Hidrogen i el Diòxid de Clor. En general, tothom n’ha sentit a parlar i els ha utilitzat alguna vegada a la seva explotació. Malgrat això, encara existeix un cert desconeixement al seu voltant: com funcionen, quin moment és el més indicat per aplicar-los, avantatges i inconvenients, etc. El motiu és la pressió comercial que inevitablement provoca una gran desinformació.

1-Cloració: És el tractament més barat i, en un alt percentatge de casos, molt eficaç. Cal que l’aigua tingui poca matèria orgànica. El clor és corrosiu. Hi ha d’haver poc contacte entre l’aigua i el clor de mínim 30 minuts i màxim  3 hores. En aquest sentit, és necessari que l’aigua clorada vagi a parar en un dipòsit estanc i tapat on hi tingui cabuda l’aigua que consumeix l’explotació entre 12 i 24 hores. Aquest tractament funciona bé en pH neutres i baixos, en pH alts té poca activitat. També és eficaç contra algues i bactèries. No té acció detergent. Pot donar olor i sabor a l’aigua. S’ha de vigilar la dosificació i no aplicar en aigües dures. És molt important el filtratge previ de l’aigua.

2-Peròxid d’Hidrogen: No és corrosiu ni tòxic. Actua a una gran velocitat. Permet una bona acció antibacteriana i antiviral i també és força eficaç en presència de matèria orgànica. Elimina el biofilm de les conduccions. No dóna sabor ni olor a l’aigua i, per tant, no prova rebuig dels animals. 100% biodegradable.

3-Diòxid de Clor: És un desinfectant molt efectiu, que necessita poc temps de contacte amb l’aigua per ser efectiu. No és corrosiu, ni dóna olor ni sabor a l’aigua. Destrueix la majoria dels microorganismes patògens. Actua en pH més alts i és més efectiu que el Clor amb matèria orgànica. Preveu i elimina el biofilm.

4-Acidificants: Baixen el pH de l’aigua i contribueixen a la seva higienització: per acció directa dels àcids i també perquè pot millorar l’eficàcia d’altres tractaments com ara el Clor. S’utilitza tant per àcids orgànics (baixen el pH però també tenen acció de control de bactèries patògenes, control de flora intestinal, etc) com per àcids inorgànics (baixada de pH i  neteja de tuberies). Molt indicat a la fase de transició.

Si baixem el pH, millorem la digestibilitat de la proteïna i podem baixar la incidència de diarrees. A més, també millora l’índex de conversió i es produeixen menys baixes per enterotoxèmies. En truges, també pot baixar la mortalitat, les supuracions vulvars, i en garrins provocar menys diarrees, etc.

Els acidificants poden ser tractaments complementaris amb els altres (en canvi, aquests no ho són entre ells, només se n’utilitza un, en funció del que sigui més adient per a la nostra explotació).
 

IMPORTANT! Per fer un bon seguiment dels tractaments que utilitzem podem fer anàlisis d’aigua i utilitzar kits ràpids. No hi ha un tractament ideal ni únic, cada aigua i granja pot necessitar uns determinats tractaments. Cal que us informeu bé i així podreu fer la millor elecció.

Serveis Veterinaris de la Cooperativa d’Artesa


Preus a Mercolleida del sector porcí

Llotja de Mercolleida: Dijous, 15 d'abril de 2021.

Consulta els preus del sector procí clicant aquí


Cooperativa d'Artesa de Segre participarà en un nou curs sobre la transició cap al cereal ecològic

Tècnics de la Cooperativa d'Artesa de Segre formaran part de l'equip de professors que impartirà el curs "Transició cap al cereal ecològic", dut a terme presencialment a l'Escola Agrària del Solsonès, sota la direcció del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El curs es basa en informar dels elements bàsics i tècnics per a la conversió de les parcel·les agrícoles cap a cereal ecològic. Podeu consultar tot el programa i com fer la preinscripció del curs clicant AQUÍ


EMPRESES INTEGRADORES: Obligatori comunicar la relació d'explotacions integrades

Us recordem que d'acord amb el que disposa la Llei 3/2017, de 15 de febrer, l'integrador té l'obligació de comunicar al departament competent la relació d'explotacions que té integrades i qualsevol canvi en aquesta situació (alta, modificació o baixa). 

Per fer-ho, cal seguir els següents passos, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits:
- Donar-se d'alta al directori d'operadors en el sector de la ramaderia (mitjançant el model A0923-DO09) 
- Presentar la relació d'explotacions integrades (model A0923-DO10)
-Adjuntar còpia del DNI/NIF/NIE de la persona titular i/o de la persona reprensentant.
- Adjuntar còpia de les escriptures i/o estatuts registrat de l'entitat sol·licitant.

Quedem a la vostra disposició per més informació.


Preus a Mercolleida del sector porcí

Llotja de Mercolleida: Dijous, 8 d'abril de 2021. 

Consulta els preus del sector porcí clicant aquí


Nou model homologat de contracte d'integració

El DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) ha posat en marxa un nou model homologat de contracte d'integració. Alguns dels punts ampliats que s'inclouen són els següents:
- Subministrament dels aliments i altres béns o serveis.
- Direcció i gestió sanitària de l’explotació.
- Compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal, programes d’actuació agroambiental i el de les Bones Pràctiques ramaderes.
- Gestió de les dejeccions ramaderes.

Aquest nou model queda recollit en la Resolució ARP/880/2021, de 26 de març de 2021, que deixa sense efecte la normativa vigent fins al moment. 

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta respecte aquesta nova normativa.


Nous horaris al magatzem de Torà

A partir del proper dilluns, 12 d'abril, el magatzem de Torà canvia el seu horari d'atenció al públic. Així, les instal·lacions obriran al matí i a la tarda durant les següents franges horàries:

De 10:00 a 13.30h
De 15:30 a 17:00h

Podeu contactar amb el centre de Torà a través del correu electrònic tora@coopartesa.com o el telèfon  973 473 152.


Article d'actualitat - Un any després de l'arribada de la COVID-19

Aquesta setmana parlem de la situació econòmica un any després de l'arribada de la COVID-19.

Llegeix tot l'article clicant AQUÍ