Agrocentre i Oficines

Agrocentre i Oficines

Agrocentre i Oficines

La Cooperativa té les seves oficines ubicades al centre de la població, Avda. Eduard Maluquer, 9. Aquest edifici va ser adquirit a la Cooperativa d’Agramunt pels socis fundadors de la Cooperativa d’Artesa que van decidir constituir aquesta nova entitat. A la planta baixa  hi ha la recepció, així com l’àrea d’assegurances i gestoria, i també agrària i enginyeria. Junt a les oficines de la planta baixa, hi ha l’Agrocentre, dedicat a la venda de productes fitosanitaris, medicaments de veterinària, i diferents productes agrícoles i ramaders.

També hi ha un supermercat que explota la cadena SUPERMERCATS PUJOL i un magatzem.

A la planta superior hi ha oficines i també una sala d’actes per a la cel.lebració de les assemblees i tot tipus d’actes que organitza la Cooperativa (xerrades, cursos de formació…)