Magatzems

Magatzems

Magatzems

Les naus per emmagatzemar cereal permetran que els socis puguin dur a la Cooperativa la producció de cereals que després serà utilitzada en la fabricació de pinsos. D’aquesta manera, es redueix l’ús de mitjans de transport, es genera un estalvi de combustible i menys gasos emesos al medi ambient. També es redueixen els costos d’intermediació en la compra de matèries primeres.

L’assecatge de cereals és un procés de gran importància en la cadena de producció dels aliments, ja que el contingut d’humitat és la característica més important per determinar si el gra té risc de deteriorar-se durant l’emmagatzematge. La zona d’influència de la cooperativa té un potencial de producció de 1000 ha. Un correcte programa d’assecatge i emmagatzematge del gra permet anticipar la collita i així deixar lliure el sòl per fer-hi nous cultius i racionalitzar l’entrada de la mateixa. També permet recollir el producte amb menys danys ocasionats per insectes i fongs, comercialitzar el producte a millor preu i millorar els costos de transport. Tot això permet que la riquesa de la zona es quedi a la comarca.

En aquest sentit, durant l'any 2020, es van planificar i executir un seguit d'inversions per valor de 2,5 milions d'euros, amb l'objectiu d'ampliar i millorar les nostres instal·lacions. Entre altres millores, es va construir un magatzem de matèria prima, un assecador de cereals que compta amb el certificat CCPAE (per cereals ecològics), la instal·lació d’una nova versió del sistema informàtic industrial amb tecnologia 4.0 i, finalment, la millora dels accessos al complex del Polígon Industrial del Pla d’Artesa de Segre.

 

                                                         ***

D'altra banda, la Cooperativa disposa de magatzems de recollida de cereals a Isona, Conca d’Allà i a Torà, com també al costat de la fàbrica d’Artesa. 

Tant a Isona com a Torà, junt al magatzem, es disposa d’un Agrocentre, on es venen tot tipus de productes agrícoles i ramaders.