Projecta 1

S’han instal.lat 12 noves cel.les de càrrega a granel a la fàbrica de pinsos, el que permet incrementar la capacitat d’emmagatzematge de producte acabat,  així com la comercialització del producte final amb millors marges i  menys costos energètics. També s’ha reduït la generació de residus, i ha permès fabricar nous pinsos, entre ells els ecològics.

L’import de la inversió ha estat de 812.992 euros. Aquesta inversió ha rebut una ajuda del Feader 2017.

A més a més, s'ha dut a terme una millora de les instal.lacions de fàbrica, magatzem i assecador, finançada pel Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme.

EMPRESA BENEFICIÀRIA: AGROPECUARIA ARTESA DE SEGRE, SCCL
PROJECTE: MILLORA DEL PROCÉS INDUSTRIAL PER A LA FABRICACIÓ DE PINSOS
EXPEDIENT: RCI-040000-2017-2

Projecta 2